Information med anledning av coronaviruset covid-19

2 november 2020
Klaraviks verksamhet fortlöper med oförminskad styrka. Varje vecka läggs tusentals nya objekt ut på auktion. Som arbetsgivare och affärspartner är vi noga med att följa de senaste riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten.

Att nationsgränser har stängts bör inte påverka godsfrakten mellan länder inom EU. För mer specifik information om frakt mellan länder inom EU ber vi dig att kontakta den berörda myndigheten i respektive land.

Just nu behöver vi alla hjälpas åt med att minimera spridningen av coronaviruset. Tänk gärna lite extra på det när du ska hämta eller överlämna ett objekt. Var noga med att tvätta händerna, undvik att skaka hand och håll ett rimligt avstånd. Och framför allt: be någon annan att hämta eller överlämna objektet om du själv känner dig sjuk.

 

Information regarding the covid-19 corona virus

November 2, 2020
Klaravik Sweden continues to work with full force. Thousands of machines, tools and vehicles keep being submitted for auction every week. As a business partner and an employer, we pay close attention to the development of covid-19 and follow all valid recommendations from the Public Health Agency of Sweden.

The closing of national borders is limited to non-essential travel, and should not affect shipments of cargo within the EU. For further notice on shipments of cargo within the EU, please seek information from your national authorities. 

The most important thing right now is to prevent the spread of the corona virus. We all need each other’s help. Therefore, we ask you to please keep this in mind when you pick up a purchased item. Follow the latest advice from the health authorities, wash your hands frequently, avoid shaking hands, and keep a reasonable distance from each other. And if you do feel sick, please send someone else to pick it up for you.

Questions? Frågor? Please contact our Customer Service.

Mäklare vid bil