En plan för hållbara samhällen genom föreningsidrotten


Nu planerar vi för framtidens lokalidrott

Den 20 maj stängde nomineringsperioden för Klaravik Plan. Nu pågår juryns arbete för att utse 20 vinnare. Inom kort kontaktar vi alla föreningar, oavsett vinnare eller inte. En vinnare får 50 000 kronor i sponsring vi kommer även dela ut 10 000 kronor till 19 andra föreningar. Prisutdelare för den stora sponsringen är OS-guldmedaljören och Klaravik Plan-ambassadören Jonna Sundling.

Så länge: stort tack för ansökningar och engagemang! 

På vilka kriterier grundar sig juryns beslut? Läs mer om våra ansökningskriterier.

 


Om Klaravik Plan

Vi tror att föreningsidrott på lokal nivå stärker Sverige som helhet och gynnar platser på olika sätt – oavsett om det handlar om att stärka sammanhållningen mellan människor eller för att leva ett friskt och långt liv på en plats man älskar. 

Syftet med Klaravik Plan är att stimulera idrotten, utifrån folkhälsoaspekt och som viktig mötesplats och förenande kraft. För utövarna kan sporten stärka välmående, laganda, trygghet och integration. För den som följer idrotten kan fotbollsplanen eller idrottshallen också fylla en viktig social funktion som inte finns på så många platser i samhället i övrigt. För samhället och staden kan idrotten vara en källa för framtidstro. 

Klaraviks affärsidé bygger i stort bygger på hållbarhetstanken om att cirkulera och återbruka begagnade maskiner, verktyg och fordon. Klaravik Plan är därmed ytterligare ett sätt att uttrycka vårt hållbarhetsfokus i stort, i linje med övergripande mål för Klaravik.

Vårt mål? Att innan 2022 års slut ha ett sponsringssamarbete med 100 svenska föreningar. Och viktigast av allt; att bidra till att hela landet växer hållbart, oavsett stad som land, genom rörelse. På en plan med bara vinnare.

 


Klaravik Plan genomförs i samarbete med Sporthuset podcast som drivs av prisbelönta tv- och radiojournalisterna Tommy Åström och Lasse Granqvist tillsammans med fotbollsexpert Jens Fjellström. Lyssna på podcasten, som släpps på torsdagar, för att ha koll på det aktuella och historiska om många idrotter – och få uppdateringar om Klaravik Plan.