Frågor och svar om DAC7

Enligt EU-direktivet DAC7 är marknadsplatser, som Klaravik, skyldiga att rapportera in ny information om dig som säljande kund till Skatteverket. Vill du veta mer? Frågor och svar om DAC7 hittar du längre ner på sidan.

Påverkar det här mig?

De nya uppgifterna behövs bara från dig som sålt fler än 30 objekt under 2023, som tillsammans överstiger 2 000 euro. Om du är i målgruppen har du fått ett mejl från oss, som också innehåller en länk där du enkelt kan rapportera in de nya uppgifterna.

Säljare som undantas rapporteringsplikten:

  • Myndigheter
  • Du som sålt färre än 30 objekt eller för ett totalt belopp understigande 2 000 euro under 2023.

Vad händer om jag inte skickar in uppgifterna?

För att du ska kunna starta en ny auktion, med din nästa försäljning, behöver DAC 7-relaterade uppgifter vara ifyllda. Om du behöver komplettera med uppgifter har du fått ett mejl från oss.

Vad är nytt?

Enligt EU-direktivet DAC7 är marknadsplatser, som Klaravik, skyldiga att rapportera in ny information om dig som säljande kund till Skatteverket. Det handlar om några få tillägg, exempelvis behöver du uppge i vilket land/länder du betalat skatt (skatterättslig hemvist).

Rapporteringen har inte någon påverkan på din skyldighet att skatta. Det här ändrar inte heller reglerna för hur inkomster från plattformar ska beskattas.

Vilka uppgifter kommer att delas med Skatteverket?

För den som berörs av rapporteringen kommer vi att skicka in uppgifter om:

  • Bakgrundsuppgifter om säljaren, som organisationsnummer
  • Säljarens hemadress
  • Säljarens fasta driftställe (de land/länder företaget är verksamt)
  • I vilket land/länder säljaren har sin hemvist
  • Antal transaktioner som säljaren gjort under året
  • Hur mycket ersättning som betalats ut till säljaren under året
  • Eventuella avgifter som marknadsplatsen har tagit ut av säljaren i samband med dessa transaktioner

Vill du veta mer om vilka uppgifter vi delar med Skatteverket och varför? Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Hur förhåller sig rapporteringen till GDPR?

De nya reglerna innebär att Klaravik har en rättslig skyldighet att dela uppgifter om säljande kunder med Skatteverket. Det är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för detta ändamål.

Vi har en rättslig skyldighet att spara uppgifter om dina transaktioner för att kunna göra rapporteringen till Skatteverket. Det innebär att även om du raderar ditt konto på Klaravik kommer vi behöva spara de uppgifter vi måste bevara för att kunna fullgöra vår skyldighet att rapportera dina försäljningar till Skatteverket.

Måste jag fylla i informationen på alla mina konton?

Nej, de nya reglerna gäller bara dig som bedrivit försäljning på Klaravik, inte om du har ett köparkonto. Det gäller också bara för de företag som du sålt från under 2023 och/eller de företag som du planerar att sälja från i kommande kontakter med Klaravik.

Var hittar jag min DAC7-rapport?

DAC7-rapporten finns att ladda ner på ditt säljarkonto. Logga in, välj ”Mina uppgifter” och skrolla ner till företagslistan. Klicka på företaget du vill visa och gå till ”DAC7 sammanställning från 2023” i listvyn.