Vi får saker att gå, istället för att stå

Vi på Klaravik har återbruk som en central del av vår affär. Vår tjänst bygger på att cirkulera begagnade maskiner, verktyg och fordon så att saker används. Vi får saker att gå, i stället för att stå och är ett naturligt alternativ till att konsumera nytt.

En cirkulär affär

Vi ser till att begagnade verktyg, maskiner och fordon kan återbrukas istället för att gå till spillo. Och det i en klimatsmart säljprocess där vi varken transporterar eller forslar säljobjekt – förrän köparen själv hämtar sin auktionsvinst. Genom att förenkla begagnathandeln kan vi bidra till att företag ser enkelheten och värdet i att köpa och sälja använda objekt, snarare än att köpa nytt.


Stark lokal närvaro för hållbara städer och samhällen

Genom vår lokala representation, där vi också anställer lokalt, bidrar Klaravik till arbetstillfällen även utanför urbana storstadsområden, som kan stimulera och bibehålla kommuninvånare i mindre städer. I vår affär är vi en förmedlare av ungefär 30 000 andra företags försäljningar, som ofta har ägandet lokalt, vilket gör att vi bidrar till deras livskraft i förlängningen. För ett starkt lokalt näringsliv i flera steg.


Vi driver arbetet för en jämställd bransch

Vi verkar i en mansdominerad bransch. Bygg, entreprenad och lantbruk är samtliga områden där det normalt råder en överrepresentation av män. Det är något vi vill gå i bräschen för att ändra på. Vår övertygelse är att framtiden för vår bransch gynnas av en breddad kompetensbas och att fler perspektiv är representerade. Vi strävar därför alltid efter en jämn könsfördelning bland auktionsmäklare, kontorsmedarbetare och i ledande befattningar. Vi är i nuläget i princip lika många kvinnor som män på Klaravik.


Klaravik Plan – en satsning för svensk föreningsidrott

Genom vårt sponsringskoncept Klaravik Plan jobbar vi för att stärka välbefinnandet med idrotten som förenande kraft i hela Sverige. I projektet har vi hitintills sponsrat över 100 föreningar för att uppmuntra folkhälsa, social trygghet och gemenskap. Vi har hjälpt allt från fotbollsskolan i Mullsjö att bli kostnadsfri till att se till att cricket-intresserade barn i Akalla fått en ny slagbur. Ambassadör för Klaravik Plan är OS-guldmedaljören Jonna Sundling.


Enklare budgivning
med Klaraviks
app