Integritetspolicy

English version

Välkommen till Klaraviks dokument om behandling av personuppgifter. Detta dokument ska hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut angående din relation till oss.

Innan vi går in på detaljer skulle vi vilja belysa tre viktiga punkter som detta dokument handlar om. Punkterna är viktiga för oss eftersom vi vet att de är viktiga för dig:

1. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.

2. Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig Klaraviks tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av dem, hemsidan och när du är i kontakt med oss.

3. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör – respektive inte gör – med dem.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Klaravik AB (556881-8693, Tynäsgatan 10, 652 16 Karlstad) är ett privat tjänsteföretag som tillhandahåller våra Uppdragsgivare (UG) nätauktionstjänster och återtag av verktyg, maskiner, nyttofordon och konkursbon, som nedan kallas “Tjänsten”. Detta sker genom www.klaravik.se. Du som är användare och har egna inloggningsuppgifter till Tjänsten kallas nedan för “Användaren”. Klaravik är ett varumärke som tillhör TBAuctions Netherlands B.V. och är en del av TBAuctions Group. I organisationen finns rollen “Dataskyddsombud” som är företrädare för dig i Tjänsten med ansvar att lägga upp användare, tilldela rättigheter och ansvara hur Klaravik agerar avseende behandlingen av data, inkl. personuppgifter.

Klaravik är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

- du beställer Tjänsten som Uppdragsgivare

- du får inloggningsuppgifter och blir användare av Tjänsten

- du har en fråga och/eller kontaktar oss

- du besöker vår hemsida och accepterar cookies

Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på vilken typ av kontakt vi har och om ni är företag eller privatperson. Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för Kund som är en enskild firma. När du beställer Tjänsten som Uppdragsgivare samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Alla användare har registrerade kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter samt onlineidentifikationer hos oss för att kunna använda Tjänsten. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, onlineidentifikationer, företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss. En detaljerad lista över vilka personuppgifter som förekommer inom de olika kategorier, vid vilka tillfällen och vilken laglig grund behandlingen baseras på, finns i bilaga 1. Information om vad cookies är och hur vi hanterar cookies finns beskrivet på hemsidan.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Klaravik samlar in dessa personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla Tjänsten, fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av både Tjänsten och vår hemsida. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring (vilket du kan avregistrera dig från). Kontaktuppgifter, företagsuppgifter och information om vilka auktioner du deltagit i behövs för att fullgöra våra åtaganden såsom hantera dina bud, fakturera och skicka information till dig. När du kontaktar oss via någon av Klaraviks kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor. Besöker du Klaraviks hemsida samtycker du till cookies för behandlingen av dina uppgifter.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Ibland kan vi komma att dela personuppgifter med underleverantörer eller samarbetspartners till Klaravik. Dessa parter har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter enligt GDPR som oss. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Klaravik sparar personuppgifter om dig som registrerad användare så länge det finns en relation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer Klaravik radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Uppgifter i Tjänsten raderas av systemadministratören. Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande. Vid avslutad kundrelation kan vi lagra dem baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem. Lagringen begränsas då till passivt system och med kontrollerad behörighet. 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad hos Klaravik har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag skriftligen, över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss via mejl på dpo@tbauctions.com.


Bilaga 1

Kategorier av personuppgifter

När

Kategori av uppgifter

Personuppgifter

Laglig grund

Beställning av Tjänst, köpare företag

Företagsuppgifter

Namn

Adress

Telefonnummer

E-post

Organisationsnummer

IP-adress

Fullgöra våra åtaganden gentemot dig

Beställning av Tjänst, köpare privat

Kontaktuppgifter

Förnamn

Efternamn

Telefonnummer

E-post

Personnummer

IP-adress

Fullgöra våra åtaganden gentemot dig

Beställning av Tjänst, köpare företag och privat

Inloggningsuppgifter

Användarnamn

Fullgöra våra åtaganden gentemot dig

 

Onlineidentifikation

IP-adress

Fullgöra våra åtaganden gentemot dig

Beställare av Tjänst, säljare företag

Företagsuppgifter

Namn

Adress

Telefonnummer

E-post

Organisationsnummer

Fullgöra våra åtaganden gentemot dig

 

När

Kategori av uppgifter

Personuppgifter

Laglig grund

Kontakt via hemsidan

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

E-post

Telefonnummer

Ev användar-ID

Fullgöra våra åtaganden gentemot dig och intresseavvägning

 

Ärendeuppgifter

Meddelande i löptext*

Fullgöra våra åtaganden gentemot dig och intresseavvägning

*Innehåller de personuppgifter du valt att skriva.

När

Kategori av uppgifter

Personuppgifter

Laglig grund

Kontakt via mejl

Kontaktuppgifter

Namn

E-post

Användar-ID

Telefonnummer (kan förekomma

Fullgöra våra åtaganden gentemot dig och intresseavvägning

 

Företagsuppgifter

(kan förekomma)

Företagsnamn

Organisationsnummer

Fullgöra våra åtaganden gentemot dig och intresseavvägning

 

Ärendeuppgifter

Meddelande i löptext*

Fullgöra våra åtaganden gentemot dig och intresseavvägning

Kontakt via telefon

Kontaktuppgifter

Namn

E-post

Användar-ID

Telefonnummer

Fullgöra våra åtaganden gentemot dig och intresseavvägning

 

Företagsuppgifter

(kan förekomma)

Företagsnamn

Organisations-

nummer

Fullgöra våra åtaganden gentemot dig och intresseavvägning

*Innehåller de personuppgifter du valt att skriva.


Klaravik samarbetar även med Youtube för digitala visningar av våra objekt genom YouTubes API-uppladdning av film. Du kan läsa mer om vårt samarbete här: https://www.klaravik.se/youtube-api-client.html 

Enklare budgivning
med Klaraviks
app