En plan för hållbara samhällen genom föreningsidrotten

Mullsjö IF vinnare av Klaravik Plan!

Hela 545 föreningar skickade in nomineringar. Och nu står det klart vilken förening som går i mål med förstapriset i Klaravik Plan, Klaraviks sponsringssatsning. Mullsjö IF vinner priset för att kunna skapa en inkluderande fotbollsskola - oavsett ekonomiska förutsättningar.

Juryns motivering: ”Idrott ska inte vara en klassfråga! Med den omtänksamma och inkluderande inriktningen som hörnflaggor och tack vare en motivering i Marta-klass går förstapriset i Klaravik Plan till Mullsjö IF. Med sponsringen på 50 000 kronor görs sommarfotbollsskolan 2023 kostnadsfri och blir “Klaravik fotbollsskola”. För en tillgänglig fotboll för alla där gemenskaper och sommarlovsminnen kan uppstå – oavsett storlek på plånbok”.

Läs mer om utnämningen av Mullsjö IF och alla 20 vinnare här.

<iframe width="100%"  height="450"  style="margin-top: 30px;" src="https://www.youtube.com/embed/Nn4qut3Rjhg" title="Klaravik Plan" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Om Klaravik Plan

Vi tror att föreningsidrott på lokal nivå stärker Sverige som helhet och gynnar platser på olika sätt – oavsett om det handlar om att stärka sammanhållningen mellan människor eller för att leva ett friskt och långt liv på en plats man älskar. 

Syftet med Klaravik Plan är att stimulera idrotten, utifrån folkhälsoaspekt och som viktig mötesplats och förenande kraft. För utövarna kan sporten stärka välmående, laganda, trygghet och integration. För den som följer idrotten kan fotbollsplanen eller idrottshallen också fylla en viktig social funktion som inte finns på så många platser i samhället i övrigt. För samhället och staden kan idrotten vara en källa för framtidstro. 

Klaraviks affärsidé bygger i stort bygger på hållbarhetstanken om att cirkulera och återbruka begagnade maskiner, verktyg och fordon. Klaravik Plan är därmed ytterligare ett sätt att uttrycka vårt hållbarhetsfokus i stort, i linje med övergripande mål för Klaravik.

Vårt mål? Att innan 2022 års slut ha ett sponsringssamarbete med 100 svenska föreningar. Och viktigast av allt; att bidra till att hela landet växer hållbart, oavsett stad som land, genom rörelse. På en plan med bara vinnare.

 


Klaravik Plan genomförs i samarbete med Sporthuset podcast som drivs av prisbelönta tv- och radiojournalisterna Tommy Åström och Lasse Granqvist tillsammans med fotbollsexpert Jens Fjellström. Lyssna på podcasten, som släpps på torsdagar, för att ha koll på det aktuella och historiska om många idrotter – och få uppdateringar om Klaravik Plan.