Köpvillkor

Klaravik AB (556881-8693) nedan kallat Klaravik är ett privatägt auktionsbolag som företräder och har försäljningsuppdrag för i huvudsak kommuner, företag, finansbolag, konkurser och dödsbon. Klaraviks uppdrag är att förmedla objekt till högstbjudande från dessa uppdragsgivare genom onlineauktion.

Klaravik vänder sig i huvudsak till professionella köpare, därför anges priser exklusive moms.

Auktion
Alla objekt på klaravik.se säljs på auktion. Bud kan läggas dygnet runt på auktionerna som hålls. Auktionen avslutas på det klockslag som står angivet. Auktionen förlängs med cirka tre minuters intervall om någon lägger ett högre bud inom cirka tre minuter från angiven avslutstid.

Klaravik friskriver sig från allt ansvar för skada, förlust, följdskador som kan åsamkas budgivare eller budgivarens uppdragsgivare på grund av tekniskt fel, kommunikationsproblem mm. Klaravik har heller inget ansvar för att bud inte registreras eller att kontakt ej etableras.

Klaravik kontaktar vinnaren av auktionen inom 72 timmar genom e-post eller telefon. Avsänd faktura anses som tagen kontakt.

Säljare
Säljare är de uppdragsgivare som har gett Klaravik i uppdrag att sälja objekt. Klaraviks uppdragsgivare består i huvudsak av kommuner, företag, finansbolag, konkurser och dödsbon.

Du köper alltid varan av uppdragsgivaren, Klaravik är endast förmedlande part i affären.

Köpare
Du registrerar dig som budgivare/köpare på Klaravik.se, alla köpare förhandsgranskas och därför kan din registrering ta några timmar innan du har blivit godkänd. Du kan registrera dig som svenskt företag, svensk privatperson eller utländskt företag. Som köpare måste du acceptera Klaraviks köpevillkor.

För att kunna registrera ett köparkonto som privatperson måste du fyllt 18 år.

De personer som registrerar falskt namn eller annans namn riskerar att bli polisanmäld av Klaravik.

Klaravik hanterar alla dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018. När du registrerar dig som köpare ger du Klaravik tillstånd att använda dina eller företagets uppgifter för att Klaravik ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. För mer information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till vår Integritetspolicy.

Om inte köpevillkoren uppfylls har Klaravik rätt att spärra ett köparkonto.

Budgivning
Alla bud är bindande, detta gäller även om ditt bud inte uppnår reservationspris vid auktionsavslut. Till det vinnande budet tillkommer alltid en inropsavgift.

Klaravik har inget ansvar för att bud inte registreras.

Du har möjlighet att lägga ett autobud. Ditt autobud syns inte för de övriga budgivarna. Om två personer lägger samma bud är det första lagda budet som är det vinnande. Om detta händer syns det tydligt i budhistoriken.

Se film om att lägga bud på Klaravik.

Försäljningsobjekt
De objekt som auktioneras ut säljs i befintligt skick. Klaravik hänvisar till auktionsunderlaget med tillhörande bilder.

På de objekt som har en knapphändig skickbeskrivning är det upp till köparen att beakta att dessa objekt kan ha dolda eller okända fel.

Reparationsobjekt (repobjekt)
Om det i auktionsunderlaget uttrycks att objektet är ett reparationsobjekt, har det ej fått en fullständig kontroll eller provkörning. Objektet kan ha andra fel än de som har beskrivits och detta bör beaktas vid budgivning. Reparationsobjekt kan ej reklameras.

Som reparationsobjekt anses även personbilar och lätta lastbilar med ett uppskattat värde under 30.000kr.

Reservationspris
Reservationspris är det i förväg lägsta pris som uppdragsgivaren har accepterat. På varje auktion ser du om reservationspriset har uppnåtts eller ej.

Garanti
Ingen garanti lämnas på köpta objekt.

Avgifter
Det tillkommer en inropsavgift på angivet bud som varierar i storlek beroende på objekt. Inropsavgiften visas tydligt på det aktuella objektet när du är inloggad som köpare på Klaravik.

Moms
På samtliga objekt tillkommer moms om inget annat anges. I samtliga fall visas detta tydligt på det aktuella objektet när du är inloggad som köpare på Klaravik.

Betalning
Är du vinnare i en budgivning där reservationspris har uppnåtts skickas en faktura till dig via mail från PayEx. Fakturan har 7 (sju) dagars betalningsfrist.

Se film om att betala ett inropat objekt.

Godkänna objekt
Alla objekt som säljs på Klaravik säljs i befintligt skick. Brister och fel finns ibland på de objekt som säljs eftersom de oftast är begagnade bruksföremål.

Som köpare har du undersökningsplikt. Det innebär att du skall undersöka och godkänna objektets skick i förhållande till auktionsunderlaget vid upphämtning. Vid upphämtning signeras Klaraviks leveransgodkännande.

För de fel som budgivaren inte upptäckt vid upphämtning ansvarar inte uppdragsgivaren för. I de fall du anlitar speditör eller ombud för att hämta objektet anses den som godkänd av dig i och med det att objektet lämnar uppdragsgivarens upphämtningsplats. Uppdragsgivaren eller Klaravik ansvarar inte för fel som uppkommer efter upphämtning.

Klaravik eller uppdragsgivare ansvarar inte för fel på objekt/egendom som säljs för konkursförvaltare eller vid annan tvångsmässig försäljning. För dessa objekt gäller inte konsumentköplagen.

Se film om undersökningsplikten.

Hämtning
För att hämta ditt objekt måste din faktura vara registrerad som betald hos Klaravik. Innan du hämtar objektet måste tid bokas med uppdragsgivaren.

Du som köpare har ansvar över upphämtning och eventuell nedmontering om inget annat anges.

Köparen har 15 dagar på sig att hämta varan efter auktionsavslut, därefter tillåts Klaravik att fakturera 500 sek exklusive moms per påbörjad vecka efter auktionsavslut.

För objekt som inte har hämtats av köparen eller dess ombud inom 30 arbetsdagar (eller annan tidsperiod som specifikt kan anges i auktionsunderlaget) har Klaravik rätt att häva köpet samt erhålla skadestånd i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning. Klaravik äger rätt att ur influtna medel ta ut ersättning för kostnader med anledning av hävningen samt för förlust i övrigt i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning. Om försäljningspriset inte räcker till för att täcka Klaraviks fordringar och kostnaden för omförsäljning ska köparen betala mellanskillnaden.

Klaravik äger rätt att skrota/återvinna/slänga objekt av ringa värden (lägre än 20 000 sek ex moms) som inte är hämtade av köparen eller dess ombud inom 30 dagar efter köp.

Se film om att hämta inropat objekt.

EU-försäljning & export
Som utländsk köpare är du skyldig att direkt vid hämtning av ett objekt exportera det ut ur Sverige. Du har även skyldighet att på uppmaning av Klaravik tillhandahålla exportbevis som tydligt visar att objektet har exporterats.

När du handlar på Klaravik får du alltid en faktura med moms om inget annat anges. Det är viktigt att du betalar hela beloppet. Om ditt konto är registrerat som ett utländskt företag och har ett giltigt VAT-nummer kan du be om att få momsen återbetalad av Klaravik.

För att få momsen krediterad och återbetald av Klaravik krävs det att du skickar in giltiga exporthandlingar till info@klaravik.se senast 10 dagar efter hämtning. Om tidsgränsen överskrids har vi inte möjlighet att återbetala momsen.

Vi behöver (vid EU-försäljning):

1)    Undertecknat CMR-dokument eller fraktsedel.

2)    Fakturan från transportföretaget

3)    Klaraviks exportdeklaration som du får i samband av upphämtning av objektet

4)    Ert företags IBAN och Swiftnummer

Vi behöver (export utanför EU):

1)    Tulldokument

2)    Klaraviks exportdeklaration som du får i samband av upphämtning av objektet

3)    Ert företags IBAN och Swiftnummer

Ångerrätt
Som budgivare hos Klaravik har du ingen ångerrätt vid budgivning eller vinnande bud. Alla bud är bindande.

Reklamation
Vid reklamation ska detta anmälas till info@klaravik.se.

Klaravik företräder uppdragsgivaren när det gäller ansvar för fel på försäljningsobjekt. Reklamation skall göras innan du har transporterat bort objektet från upphämtningsplatsen – uppdragsgivarens angivna hämtningsplats. Reklamationer efter avhämtning beaktas ej.

Vid en reklamation ersätter uppdragsgivaren eller Klaravik ej direkta eller indirekta förluster.

Klaravik skall alltid meddelas innan någon reparation företas. Klaravik skall alltid få kostnadsförslag innan eventuell reparation. Du har ingen rätt till ersättning om du företar reparation innan du har fått godkännande för dina kostnader hos Klaravik.

Vid en reklamation ersätter uppdragsgivaren eller Klaravik ej direkta eller indirekta förluster.

Skrivfel, tryckfel, tekniska fel
Klaravik reserverar sig mot tryckfel och skrivfel på hemsidan. Vi kan inte garantera att bilder exakt återger objekten som säljs. Klaravik har rätt att avböja försäljning under hela försäljningsprocessen och bortse från bud. Klaravik har också rätt att bestämma om budgivning skall genomföras på nytt på grund av tekniska problem, felskrivningar eller andra anledningar. Klaravik tar ej ansvar för skada, följdskador eller kostnader som kan åsamkas budgivare eller budgivarens uppdragsgivare med anledning av ovanstående eller om bud ej har registrerats, fel på nättrafik, dator mm.