Köpvillkor

Villkor Klaravik

Klaraviks kunder består av kommuner, företag och finansbolag. Klaraviks uppdrag är att förmedla objekt från dessa uppdragsgivare till köpare genom nätauktion. 

Försäljningsobjektet

Objekten säljs i de flesta fall utan möjlighet för visning, de objekt där uppdragsgivaren har godkänt visning är märkta med Visning möjlig. På dessa objekt har uppdragsgivaren förpliktat sig att ha visning under två tillfällen på sin uppställningsplats.

De objekt som auktioneras ut säljs i befintligt skick. På de objekt som har knapphändig beskrivning av skick är det upp till köparen att beakta att dessa objekt kan ha dolda eller okända fel.

Nätauktion

Nätauktion hålls varje dag på Klaravik.se. För att bjuda på auktionen registrerar du dig som köpare på Klaravik.se. Du kan bjuda dygnet runt på auktionerna som hålls.

Auktionen avslutas på det klockslag som står angivet i nätsidan, men auktionen förlängs med ca 3 minuters intervall om någon lägger ett högre bud inom tre minuter från avslutstiden som har listats. Klaravik kontaktar vinnaren av auktionen inom 72 timmar genom epost, telefon eller fax. Avsänd faktura anses som tagen kontakt.
Den som har angivit det högsta budet är bunden till det.
Faktura skickas på epost av PayEx och har 10 dagars betalningstid. Klaravik friskriver sig från allt ansvar för skada, förlust, följdskador som kan åsamkas budgivare eller budgivarens uppdragsgivare på grund av tekniskt fel, kommunikationsproblem mm. Klaravik har heller inget ansvar för att bud inte registreras, kontakt ej etableras eller att fel budgivare kontaktas. 

Säljare

Säljare är det företaget som har gett Klaravik i uppdrag att sälja varan. Säljaren är i de flesta fall Sveriges största bygg & anläggningsföretag, logistikföretag, uthyrningsbolag av byggmaskiner, återförsäljare och kommuner/statliga bolag.

Du köper alltid varan av säljande företag, Klaravik.se är bara en förmedlande part i affären.

Köpare

Du registrerar dig som budgivare/köpare på Klaravik.se, alla köpare förhandsgodkänns och därför kan din registrering ta flera timmar innan du har blivit godkänd. Som köpare måste du godkänna att du accepterar Klaraviks villkor. Alla fält märkta med * måste fyllas i för att din ansökan ska kunna skickas. Köparen som har lagt det högsta budet och uppnått reservationspris är vinnare av auktionen. Om två köpare har lagt samma bud är det först lagda budet som vinner auktionen. De personer som registrerar falskt namn eller annans namn riskerar att bli polisanmäld av Klaravik.se.


Export
Som utländsk köpare är du skyldig att direkt vid hämtning av ett objekt exportera det ut ur Sverige. Du har även skyldighet att på uppmaning av Klaravik tillhandahålla exportbevis som tydligt visar att objektet har exporterats. Om du som köpare inte tillhandahåller denna dokumentation har Klaravik rätt att fakturera moms enligt svensk lag.

Avgifter

Det tillkommer en fakturaavgift/inropsavgift på lägst 128 kr + moms på vinnarbudet. Vissa objekt har en inropsavgift som kan vara högre, i dessa fall visas detta tydligt på det aktuella objektet.

Moms

Om ej annat avges tillkommer moms tillkommer på angivet bud.

Frakt

Samtliga objekt som säljs på Klaravik.se säljs på plats och du får själv hämta varan eller beställa frakt när varan är betald. Först när objektet är betalt får du telefonnummer för att göra upp en tid för hämtning av objektet med uppdragsgivaren.

Personuppgiftslagen (PUL)

Klaravik hanterar all personlig information i enlighet med personuppgiftslagen från 1998.  När du registrerar dig som köpare ger du Klaravik tillstånd att använda dina och företagets personuppgifter enligt personuppgiftslagen. 

Godkänna varan

Som köpare har du undersökningsplikt av det objekt som du köper på Klaravik. Brister och fel finns ibland på de objekt som säljs eftersom de oftast är begagnade bruksföremål.

Alla objekt som säljs på Klaravik säljs i befintligt skick. Som köpare skall du undersöka objektet vid upphämtning eller vid eventuell visning.  För de fel som budgivararen inte upptäckt vid visning eller upphämtning ansvarar inte säljaren för.

Klaravik företräder uppdragsgivaren/säljaren när det gäller ansvar för fel på försäljningsobjekten. I de fall du anlitar speditör eller ombud för att hämta varan anses den som godkänd av dig i det varan lämnar säljarens upphämtningsplats.

Klaravik  AB eller Säljande bolag  ansvarar inte för fel på objekt / egendom som säljs för konkursförvaltare eller vid annan tvångsmässig försäljning.

För dessa objekt gäller inte konsumentköplagen och de behöver ej heller varudeklareras (VDN-deklareras).

På auktioner gäller att försäljningsobjekten säljs i "befintligt skick", det vill säga det skick som de befinner sig vid auktionstillfället. Säljande bolag eller Klaravik AB ansvarar inte för fel som uppkommer efter köpet.


Reparationsobjekt

De objekt som är benämnda reparationsobjekt, har ej fått en fullständig kontroll eller provkörning och objektet kan ha andra fel än de som har beskrivits. Reparationsobjekt kan ej reklameras. 

Reklamation

Vid reklamation skall detta anmälas till info@klaravik.se

Reklamation skall göras innan du har transporterat bort objektet från upphämtningsplatsen – säljarens angivna hämtningsplats. Som köpare har du undersökningsplikt vid upphämtningen av varan. Reklamationer efter avhämtning beaktas ej.

Klaravik skall alltid meddelas innan någon reparation företas. Klaravik skall alltid få kostnadsförslag innan eventuell reparation. Du har ingen rätt till ersättning om du företar reparation innan du har fått godkännande för dina kostnader hos Klaravik.

Säljaren är ej ansvarig för fel om varan säljs som reparationsobjekt även om varan har andra fel eller mer omfattande fel som angivits på auktionen. Som reparationsobjekt anses även bilar med ett uppskattat värde under 30.000kr.

Hämta objektet

När din betalning är registrerad av PayEx får du en epost med telefonnummer till säljaren och kan då ringa på kontorstid och göra upp tid för hämtning. Det är viktigt att du inte beställer hämtning innan du har gjort upp med säljaren när hämtningen kan ske. Det finns risk annars att ingen finns på plats och kan lämna ut ditt objekt.

Reservationspris

Objekten som säljs på Klaravik har reservationspris. Det är säljaren som har bestämt reservationspriset och det är det lägsta priset som säljaren kan tänka sig att sälja för. På varje auktion ser du om reservationpriset har uppnåtts eller inte. Om reservationspriset inte har uppnåtts ska säljande företag godkänna det högsta noterade budet för att det skall godkännas.

Garanti

Ingen garanti lämnas på köpta produkter

Startbud

Säljande företag bestämmer själv vilket startbud som den enskilda auktionen ska ha.

Bud

Alla bud är bindande.  När du vunnit en auktion får du en faktura från PayEx via epost.  Till det vinnande budet tillkommer alltid en fakturaavgift/inropsavgift.

Autobud

Om du inte har tid att följa budgivningen kan du lägga ett Autobud. Ditt autobud är hemligt för de andra budgivarna. När någon annan lägger ett bud på auktionen kommer ditt bud automatiskt att höjas till den lägsta nivå som behövs för att du på nytt ska ha det ledande budet. Det betyder att du betalar precis så mycket som krävs för att vinna budgivningen - aldrig mer, och med ditt angivna autobud som tak.

Hämtning

Köparen har 21 dagar på sig att hämta varan efter auktionen, därefter tillåts säljande företag att fakturera 150kr per vecka som objektet har stått oupphämtat efter att fristen på 21 dagar har gått ut.

För Objekt som inte har hämtats av köparen eller dess ombud inom trettio (30) arbetsdagar (eller annan tidsperiod som specifikt kan anges i varje auktionsbeskrivning) har Klaravik rätt att häva köpet samt erhålla skadestånd i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning. Klaravik har rätt att ur influtna medel ta ut ersättning för kostnader med anledning av hävningen samt för förlust i övrigt i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning. Om försäljningspriset inte räcker till för att täcka Klaraviks fordringar och kostnaden för omförsäljning ska köparen betala mellanskillnaden.  Klaravik äger rätt skrota/återvinna/slänga objekt av ringa värden ( lägre än 20 000 sek ex moms ) som inte är hämtade av köparen eller dess ombud inom 30 dagar efter köp. 

 

Skrivfel, tryckfel, tekniska fel.

Klaravik reserverar sig mot tryckfel och skrivfel på websidorna. Vi kan inte garantera att bilder exakt återger objekten som säljs.
Klaravik har rätt att avböja försäljning, bortse från bud från vissa budgivare. Klaravik har också rätt att bestämma om budgivning skall göras om på grund av tekniska problem, felskrivningar eller andra anledningar. Klaravik tar ej ansvar för skada, följdskador eller kostnader som kan åsamkas budgivare eller budgivarens uppdragsgivare med anledning av ovanstående fel eller om bud ej har registrerats, fel på nättrafik, dator mm.
Om Klaravik får tekniska driftsstörningar eller andra missöden på hemsidan som medför att rättvis budgivning ej kan genomföras meddelas budgivarna och ny tidpunkt för budgivning meddelas.