Reklamationsformulär

Brister och fel kan ibland finnas på de objekt som säljs eftersom de ofta är begagnade bruksföremål. De objekt som auktioneras ut säljes i befintligt skick. På de objekt som har en knapphändig skickbeskrivning är det upp till köparen att beakta att dessa objekt kan ha dolda eller okända fel. Reklamationer skall göras innan objektet transporteras bort från upphämtningsplatsen.

Vid en reklamation ersätter uppdragsgivaren eller Klaravik ej direkta eller indirekta kostnader. I enlighet med våra köpevillkor kan ej ett objekt reklameras då det redan har tagits ifrån upphämtningsplatsen. Ingen garanti lämnas på köpta objekt. Reparationsobjekt kan ej reklameras. Vi kommer att se över ditt ärende och återkommer så snart vi kan.

Reklamation

Företag / Privat*

Ange Företag / Privat


Ange Kundnummer

Ange Namn / Företagsnamn

Ange Mobilnummer

Ange E-mail

Ange ProduktID / Fakturanummer

När du skapade ditt köparkonto hos Klaravik godkände du våra köpevillkor - Köpvillkor

Jag har läst och förstått Klaraviks köpvillkor*

Ange Jag har läst och förstått Klaraviks köpvillkor

Har objektet lämnat upphämtningsplatsen?*

Ange Har objektet lämnat upphämtningsplatsen?


Ange Min reklamation avser / Vad jag önskar med min reklamation

Ange Bifogade bilder